Centre Psicologia Yoelka
Centre Psicologia Yoelka

Reeducacions Psicopedagògiques

És un model d’intervenció que pretén treballar les dificultats acadèmiques, transmetre estratègies d’aprenentatge i potenciar la capacitat de treball autònom i organitzat.

Va dirigit a infants i adolescents amb dificultats d’aprenentatge i/o manca d’estratègies i hàbits d’estudi.

Per tal d’orientar-se en el procés reeducatiu, es realitza una avaluació psicopedagògica a partir de diversos tests o proves que ens ajuden a conèixer les necessitats educatives de cada infant o adolescent.

Estratègies d'intervenció

 

Estratègies cognitives        Estratègies d'organització    Estratègies de superació

                                                                                           personal

 

Lectoescriptura:                    Tècniques d'estudi:                  Autonomia:

- Velicitat lectora                   - Lectura                                 - Aprendre a treballar de

- Comprensió lectora             - Subratllat                              manera autònoma,

- Expressió escrita                 - Comprendre                          incrementant la seguretat

- Extressió oral                     - Esquema                               personal i la confiança amb

- Ortografia                          - Resum                                  les seves capacitats.

                                                                                         Aprendre a ser responsable.

 

Atenció i concentració           Organització i                           Motivació:

                                           planificació:

- Atenció visual                    - Ús de l'agenda                       - Despertar interès pels

- Atenció auditiva                 - Organització del material        aprenentatges i els estudis i

                                          escolar                                    aprendre a automotivar-se.

                                          - preparació i planificació dels

                                          exàmens.

                                          - Treball i estudi diari (hàbit

                                          del treball diari)

 

 

 

Contacte

Centre de Psicologia Yoelka, S.C.P.

Carrer de la pau, 2

08410 Montornes del Valles

 

Tlf. contacte

93 572 00 29

 

Versión para imprimir | Mapa del sitio
© centre psicologia yoelka scp